Мачвански Округ

    

     Мачвански округ захвата подручје северозападне Србије, површине 3.270 km2, оивичено доњим и средњим током реке Дрине на западу, Савом са севера, док је јужна граница обележена планинским масивом Соколских планина. У састав округа улазе општине Богатић са територијом од 384 km2 и 34.438 становника, Владимирци - површине 338 km2 и 23.335 становника, Коцељева - површине 257 km2 и 17.064 становника, Крупањ – површине 342 km2 и 21.879 становника, Љубовија – површине  356 km2 и 18.391 становник, Мали Зворник – са најмањом територијом од 184 km2 и 14.029 становника, Лозница – 612 km2 и 86.875 становника и општина Шабац површине 797 km2 и преко 123.633 становника.

Округ има повољну умерено континенталну климу у већем делу, док су његови низијски делови на северу под утицајем панонске континенталне климе, а брежуљкасто-планински југ и југозапад имају планинску климу. Геолошки састав земљишта је разноврстан, низијски крајеви и долине су прекривени плодним алувијалним земљиштем и погодни су за ратарство и повртарство, док на брежуљкастим теренима преовладавају параподзоли, што условљава и бављење становништва сточарством и воћарством. Шљивици су традиционална одлика овог краја, а гаји се и винова лоза, а у последње време нарочито малина.

Општина Богатић спада у општине средње величине у Републици Србији и заузима северозападни део изузетно плодне мачванске равнице. Основна привредна грана Мачве је пољопривреда. Структуру обрадивих површина чине: пољопривредно обрадиво земљиште 79,6%, шуме 9,4% и остале површине 10% земљишног фонда. Обрађује се 28.396 ha комасацијом уређеног земљишта. Приноси су високи и износе око 30.000t пшенице и 115.000t кукуруза годишње, односно 5t пшенице и 7t кукуруза просечно по хектару. Сточарска производња је на завидном нивоу по сортименту и количини. Тржишту се годишње испоручи до 120000 товљених свиња, 20000 јунади, 20000 оваца и преко 6 милиона литара млека. У сектору индустрије значајно место заузима холдинг Млинска индустрија "Лала Станковић" која обједињује пет предузећа: предузеће за прераду житарица "Мачвански млинови", фабрику сточне хране "Мачванка", предузећа "Силос", "Жито Мачва" и "Угоститељство". Холдинг укупно запошљава око 300 радника и располаже значајним транспортним средствима и пољопривредном механизацијом. Мачва је изузетно значајан природни резервоар питке воде. Због присуства дубинских наслага неогених кречњака формирала се велика акумулација термалних вода (110°C/2000 m.d.). Истраживања су показала да се на осам бушотина до 600 m дубине налазе топле воде до 80°C. Тај најзначајнији енергетски ресурс Мачве, који може бити вишеструко коришћен у пољопривреди – производња раног поврћа, рибе, суптропског биља, топлификацији насеља, туризму, здравственом туризму, итд, још увек чека своју праву валоризацију и остварење великих могућности Мачве.

На подручју општине Владимирци налазе се знатне и за сада неутврђене резерве кречњака и кварцног песка. Кречњак је изванредног квалитета и има широку примену у индустрији шећера, папира, грађевинског материјала итд. Очекује се индустријско коришћење кварцног песка за потребе индустрије стакла. Што се тиче обрадивог земљишта углавном је засејана пшеница, кукуруз, сунцокрет, шећерна репа, уљана репица и соја. Индустријски првенац овог краја је "Термопласт" у Месарцима, а то је фабрика за израду маса од PVC-a у оквиру холдинг компаније "Зорка". Значајан допринос индустријској производњи даје и фабрика саобраћајне опреме - »ФАСО« Владимирци.  

Центар Округа, Шабац, налази се на тромеђи Мачве, Поцерине и Посавине и највећи је град западне Србије. Налази се недалеко од главних путева и пруга. Од Београда је удаљен  85 km копном и 103 km узводно реком Савом. Град је смештен на раскршћу путних праваца према Зворнику, Ваљеву, Новом Саду, Сремској Митровици. Реком Савом одвија се искључиво теретни саобраћај, а планирана је изградња лучког пристаништа. Изузетно атрактивне могућности пружа и Слободна зона као и индустријска зона која се налази у најближем градском окружењу. Слободна зона омогућава промет и производњу роба за које се не плаћа државни порез. Такође, постоји веома добра инфраструктура, као и могућности три вида транспорта (речног, железничког и друмског).

Веома важан је индустријски комплекс који је познат у европским и светским токовима јесте хемијска индустрија "Зорка". Овај велики систем се тренутно налази у процесу реструктуирања и приватизације, тако да је интересантан за страна улагања. Очекује се да ће се овај процес завршити најкасније за две године.

Шабац поред индустријског комплекса важи и за центар трговине Округа. Веома добра географска позиција, са развијеном путном и инфраструктурном мрежом омогућава велики промет свих облика роба. Близина границе са Републиком Српском, као и пловност реке Саве омогућавају и значајну спољно-трговинску размену.

Положај Мајура