Месна заједница

 
 

Месна Заједница Мајур, Светог Саве 1, 15353 Мајур,
тел
.015/376-705, факс 015/377-417

 
 

     Савет МЗ Мајур је имао бројне активности у уређену нашег села, како би услови живота наших мештана постало што бољи, односно приближили се начину живљена људи у граду. Бројне активности Савета се не могу набројати, а на овај начин презентоваћемо најзначајније. Месна заједница своје активности реализује захваљујући финансирању из више извора. Начини финансирања су:
 

- месни самодопринос, који представља основу финансирања и развоја месне заједнице

- средства из буџета општине Шабац

- издавање у закуп пословних просторија

- донације грађана

- помоћ невладиних и других организација

- донације привредних субјеката

- остало