Кренете ли од Шапца лозничким путем даље према северо-западу, прво насеље на које ћете наићи јесте Мајур. Када бисте рекли неком из овог места или околине да Мајур припада Поцерини, а не Мачви он би Вас сигурно уверавао како грешите. Разлог за то је што Мајур у потпуности има изглед једног мачванског села - равничарско, велико и ушорено. Док су са друге стране села Поцерине брдска, већином разбацаног типа. Свакако најприкладније означавање Мајура било би да он представља тромеђу панонске Мачве, перипанонске Поцерине и Посавине.

Oglasite se na internetu


Услови коришћења

 

 

Полиса приватности

 

web dizajn WEB